REGLER OCH FÖRESKRIFTER

Lokala regler och tävlingsvillkor

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR ORRESTA GOLFKLUBB 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lokala regler och Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.orrestagolf.se). Dessa regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Avståndsplattor på fairway visar avståndet till mitten på green.

Lättnad för hjulspår gäller under maj och juni månad.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Det röda pliktområdet på vänster sida innan green på hål 11 och det röda pliktområdet till höger om röd tee på hål 18 som bara är definierade på en sida är oändliga.
 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
 4. a) Mark under arbete
 5. Alla områden som definieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 6. Ett område som definieras av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 7. Alla områden som är omslutna av en vit spraylinje och på green omslutna av vita punkter.
 8. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 9. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 10. Grusfyllda dräneringssträngar.
 11. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 12. Vitmarkerade områden och det oflyttbara tillverkade föremål som markeringen ansluter till, betraktas som ett och samma oflyttbart tillverkat föremål.
 13. Elstängsel.
 14. Avståndsplattor på fairway som markerar avstånd till mitten på green.
 15. c) Integrerade föremål
 16. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 17. Konstgjorda väggar i direkt anslutning till bunkerkanter. Dessa är inte del av bunkern.
 18. Konstgjorda väggar och pålverk samt stenkanter i ett pliktområde.
 19. 3. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 20. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 21. Under en tävlingsrondrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Scorekortsansvar
 2. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

 1. Handicapklasser

Startfältet delas in i tre handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 20 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

 1. Tee i klubbtävlingar 

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela ifrån, om inte annat anges i tävlingsvillkoren. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspelstävling utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutade av Orresta GK:s styrelse 2024

Banguide