REGLER OCH FÖRESKRIFTER

Lokala regler och föreskrifter

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2019 FÖR ORRESTA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.orrestagolf.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. På hål 18 utgör byggnaderna till höger vid greenområdet banans gräns

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde på hålen 11 och 13.

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d.

Eller när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på höger sida av hål 11 och på vänstersida av hål 13, markerade med röda pinnar med vit topp, får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:

••Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och

»» Får vara i varje område på banan utom samma pliktområde men

»» Om fler än ett område på banan ligger inom två klubblängder från referenspunkten, måste bollen bli liggande i lättnadsområdet i samma område på banan som bollen först vidrörde när den droppades i lättnadsområdet.

3. Speciella eller nödvändiga lättnadsätt

1. De unga träden identifierade av stödpinnar eller blå pinnar med grön topp är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. bunkrar

5. banan lösa naturföremål mark under arbete

6. Dräneringar fyllda med sand/grus.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Grön/vita plattor (nybörjartee).

3. Avståndsplattor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.

4. Elstängsel

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

rond caddie tävlingsledningen

slag och distans

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

2. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan till tävling

Anmälan görs främst på www.golf.se men reception kan ta emot anmälningar. Gällande anmälningstider och datum för respektive tävling står det på www.golf.se under respektive tävling. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,5.

9. Handicapklasser

Aktuella Hcp klasser för klubbens tävlingar framgår av inbjudan till tävlingen. Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee utom i KM.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, män från och med det år de fyller 70 får välja att spela från röd tee. Kvinnor i handicapklass A får välja att spela från gul tee. Anmälan om ändrad tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 1 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

14. Resultat tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

2. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

3. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

5. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

6. Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID och/eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

7. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.

8. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.

9. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

10. Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern.

11. Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

12. På hål 15 ska spelare invänta klocksignal från framförvarande spelare före utslag.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Orresta GK:s styrelse 2019-04-08

Lokala regler och föreskrifter

  1. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Registrerade ronder i GIT

För att få delta och få pris i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap. Spelare som inte har EGA Exakt Handicap eller EGA Exakt Tävlingshandicap kan deltaga men utan att få pris.

2.2 Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 fyra dagar före tävlingen på golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 97.

2.3 Handicapklasser

Aktuella Hcp klasser för klubbens tävlingar framgår av inbjudan till tävlingen.

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.4 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar måste alla män spela från gul tee och alla kvinnor från röd tee.

Undantag från detta är H70 som vid tävlingsanmälan kan ange röd tee.

2.5 Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel på 18 om inget annat angivits för tävlingen. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

2.6 Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

 

  1. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan(www.orrestagolf.se)

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart– enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet –enligt Regel 6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)

Under en fastställd rond har spelarna efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet.

Platsen för tävlingskansliet anges av tävlingsledningen. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

  1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

4.2 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

4.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

4.7 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

4.8 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

4.9 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

4.10 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

4.11 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

4.12 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

4.13 På hål 15 ska spelar invänta klocksignal från framförvarande spelare före utslag.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Orresta GK:s styrelse 2017-02-13

Lokala regler och föreskrifter

  1. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan(www.orrestagolf.se)

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart– enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet –enligt Regel 6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)

Under en fastställd rond har spelarna efter hål 9 rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet.

Platsen för tävlingskansliet anges av tävlingsledningen. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

  1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

4.2 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

4.3 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

4.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

4.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

4.7 Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

4.8 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

4.9 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.

4.10 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

4.11 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom.

4.12 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

4.13 På hål 15 ska spelar invänta klocksignal från framförvarande spelare före utslag.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Orresta GK:s styrelse 2017-02-13

Banan är förlåtande för spelare med högre HCP men erbjuder rejäla utmaningar för spelare med lägre HCP.

Banguide