TRIVSELREGLER

iron

RUBRIK

JA

iron

RUBRIK

JA

iron

RUBRIK

JA

iron

RUBRIK

JA

iron

RUBRIK

JA

Vi vill erbjuda medlemmar och gäster möjligheten att spela golf på en välskött bana utan köbildning och långsamt spel.

– Gå i rask takt på banan och gå direkt till din egen boll sedan alla slagit.
– Håll nära kontakt med framförvarande boll och avstånd till bakomvarande boll.
– Håll uppsikt bakåt.
– Släpp igenom snabbare boll.
– Släpp igenom när Du inte genast hittar Din boll.
– Spela en provisorisk boll om Du tror att Din boll kan vara förlorad eller svår att hitta.
– Ta ögonmärke på den plats där en boll försvunnit i ruff.
– Förbered Ditt slag i god tid så att Du kan slå direkt när det är Din tur.
– Undvik onödigt provsvingande.
– Vid spel på green, förbered Din putt under tiden andra puttar.
– Ställ vagnen eller bagen i riktning mot nästa tee innan puttningen börjar.
– Ta upp bollen omedelbart när någon skänker dig en putt och när dina slag enl. HCP är slut.
– Lämna greenområdet innan scorekortet fylls i, och gör det gärna medans dina medspelare spelar färdigt eller förbereder sig för nästa hål.
– Lägg alltid tillbaka uppslagen torv och laga alltid nedslagsmärken på green.
– Vi har som mål att en fyrboll skall spela 18 hål på 4 timmar.
– Om varje spelare i en fyrboll kan spara 30 sekunder i förberedelser per hål innebär det totalt 36 minuter på 18 hål.

Banan är förlåtande för spelare med högre HCP men erbjuder rejäla utmaningar för spelare med lägre HCP.

Banguide