Protokoll fört vid Årsmötet med Orresta Golfklubb 2018